การขนยาเสพติดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด

นานมาแล้วฉันเจอเพื่อนคนนึงที่มาเลเซีย เราทํางานที่ร้านนวดไทยด้วยกัน เธอใจดีกับฉันตลอดและให้ฉันยืมเงินด้วย เธอบอกด้วยว่าไม่ต้องห่วงคืนเงิน ตอนนั้นฉันยืมเงินเธอมา 20,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม การขนยาเสพติดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด